Strona szkoły

Lorem Ipsum

Zasady pracy i oceniania na lekcjach informatyki w klasach 6 - 8 w trakcie systemu pracy zdalnej

Utworzono: czwartek, 09 kwiecień 2020

Na lekcjach informatyki nie pracujemy w systemie online na żywo. Nie jest możliwe jednoczesne oglądanie tego, co robi, demonstruje nauczyciel i ćwiczenie pokazywanych umiejętności przez ucznia na tym samym sprzęcie. W związku z tym, te lekcje polegają na przedstawieniu materiału w postaci nagrania filmowego wykonanego przez nauczyciela, linku do filmu dostępnego w mediach lub opisie czynności, które należy wykonać. Taki film uczeń może wyświetlić w dogodnym dla siebie czasie, przerywając i powtarzając odtwarzanie zgodnie ze swoimi potrzebami wysłuchania i zrozumienia właściwego fragmentu przekazu.

Przekazywanie informacji o materiale nauczania

1) W dniu, kiedy lekcja jest w planie ucznia (docelowo na początku lekcji, jeśli nauczyciel nie ma problemów technicznych z Internetem), jest wpisana informacja w dzienniku elektronicznym w module Zadania domowe. W tej informacji jest zawarty temat lekcji, krótkie informacje o zadaniu i wiadomość, gdzie są zamieszczone pliki do pracy. Dzięki temu, że moduł Zadania domowe jest widoczny również przez rodzica na jego koncie, rodzic ma możliwość kontroli zakresu prac dziecka.

2) Większość Zadań domowych odwołuje się do modułu Teams na koncie Office365. W zakładce Zadania są doprecyzowane czynności, które należy wykonać i wskazane miejsce (najczęściej zakładka Pliki), gdzie jest umieszczony film i inne pliki do wykonania pracy. Wykorzystanie innych miejsc pracy będzie sygnalizowane w module Zadania domowe w Librusie.

Kontrolowanie i ocenianie wykonania pracy

Niektóre prace nie są oceniane. Uczniowie mają wykonać zadane czynności. Mogą one się przydać przy następnych tematach.
Niektóre prace, które uczniowie wykonują w ramach lekcji muszą być przesłane do nauczyciela przez wskazany kanał komunikacji (zakładka Zadania w module Teams, poczta Outlook na koncie Office365, odesłanie w ramach Zadania domowego w Librusie, wiadomość w Librusie - załącznik tylko w dwóch pierwszych przypadkach, ewentualnie w trzecim, jeśli nauczyciel włączył odpowiednie ustawienie). Najczęściej są one oceniane.
Przewidywane są prace podsumowujące umiejętności, które na podstawie kilku lekcji uczeń wykonuje w domu (może korzystać z wysłanych wcześniej przez nauczyciela materiałów).
Dodatkowo jest możliwość zadania krótkich testów przygotowanych w module Forms, które będą oceniane zgodnie z punktacją procentową zawartą w WSO funkcjonującym na terenie naszej szkoły.
Niektóre czynności związane z przejściem na system zdalny będą oceniane w postaci + i -, np. umiejętność łączenia się online, otwierania filmów itd. Pięć plusów generuje wystawienie piątki.

Wymagania na poszczególne oceny nie zmieniają się. Natomiast do obecnej sytuacji i możliwości technicznych (posiadane programy, dostęp do programów w wersji online, ewentualnie programów w wersji free, które uczeń może zainstalować na swoim sprzęcie) są dostosowane tematy, zadania, ćwiczenia, które uczniowie będą wykonywali. W tym będzie dostosowany system wykonywania projektów na ocenę celującą. Szczegóły będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły Informatyka.

Kontaktowanie i konsultowanie się z nauczycielem

Kontakt z nauczycielem można nawiązać przez wiadomości w Librusie, szkolną pocztę Outlook, czat w module Teams. Jeśli jest taka potrzeba, można umówić się na konsultację online w uzgodnionym indywidualnie (np. przez wiadomość w Librusie) terminie.

Zadania do wykonania mają wyznaczony termin. W przypadku trudności z wykonaniem należy skontaktować się z nauczycielem. Wszelkie dotychczasowe zaległości należy jak najszybciej uzupełnić. Zaległości z czasu przed pracą zdalną będzie można uzupełnić w późniejszym terminie po ogłoszeniu przez nauczyciela w jaki sposób jest to wykonalne.

Prowadzenie zeszytu

Klasy siódme i ósme
W trakcie pracy zdalnej uczniowie bez zmian notują w zeszycie wszystkie tematy i ewentualnie podane notatki. Tak, jak zawsze, uczeń może tworzyć swoje własne notatki. Nawet, gdy nauczyciel tego nie wymaga na danej lekcji.

Klasy szóste
Ze względu na to, że połowa zeszytów jest w szkole po ich sprawdzaniu, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Na jednej z przyszłych lekcji nauczymy się korzystać z zeszytu wirtualnego i wykonamy kilka prób korzystania z niego (przesunięcie tematu z klasy siódmej na teraz, a te rzeczy, których teraz nie jesteśmy w stanie zrobić, zrobimy w klasie siódmej).

Barbara Pierzchała


 

Komputer

Nasz komputer zachorował
Nie chce mi się zresetować
Płata figle, żarty stroi
Nawet myszka go się boi. (...)

Fragment wierszyka pani Agnieszki Galicy "Komputer zachorował"? (Można go w całości przeczytać na stronie: http://wierszykidladzieci.pl/inne/komputer-zachorowal.php )

Wirus

Wirus popsuł mi komputer,
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!

("Mój kolega komputer" - Stanisław Karaszewski - http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2924)

Pracownia

Mamy teraz w szkole nową
Pracownię Komputerową. 
Czas nam szybko tu umyka,
Uczymy się znów języka!

("Komputery" - Jerzy Borowiec - http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2924)